HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Blatné

Názov obce: Blatné
Kód obce: 507822
Názov okresu: Senec Kód okresu: 108
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 137 m n.m.
ERB Obce Blatné

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 93 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,32 km2 - 1632 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,10 km2 1510 ha - 92%
- Pôda orná: 14,42 km2 - 1442 ha - 95,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,28 km2 - 28 ha - 1,87%
   Záhrady: 0,29 km2 - 29 ha - 1,90%
   Ovocné sady: 0,05 km2 - 5 ha - 0,33%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,05 km2 - 5 ha - 0,36%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,23 km2 - 123 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,04 km2 - 4 ha - 2,89%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 14,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,79 km2 - 79 ha - 64,29%
- Plocha ostatná: 0,22 km2 - 22 ha - 18,20%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 635 652 675 692 705 719 721 741 763 771 797
Ženy 744 752 765 790 801 809 813 830 860 858 881
Spolu 1379 1404 1440 1482 1506 1528 1534 1571 1623 1629 1678
 
Muži % 46,05% 46,44% 46,88% 46,69% 46,81% 47,05% 47,00% 47,17% 47,01% 47,33% 47,50%
Ženy % 53,95% 53,56% 53,13% 53,31% 53,19% 52,95% 53,00% 52,83% 52,99% 52,67% 52,50%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 10 7 9 13 9 11
Ženy - - - 4 12 8 12 12 10 10 15
Spolu 0 0 0 7 16 18 19 21 23 19 26

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 11 6 9 8 9 9 5
Ženy - - - 12 12 11 12 7 6 12 7
Spolu 0 0 0 24 23 17 21 15 15 21 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -9 -7 4 -2 1 4 - 6
Ženy - - - -8 - -3 - 5 4 -2 8
Spolu 0 0 0 -17 -7 1 -2 6 8 -2 14

Senec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1