HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Báhoň

Názov obce: Báhoň
Kód obce: 507806
Názov okresu: Pezinok Kód okresu: 107
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 160 m n.m.
ERB Obce Báhoň

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 158 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,57 km2 - 1057 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,63 km2 963 ha - 91%
- Pôda orná: 8,98 km2 - 898 ha - 93,27%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,26 km2 - 26 ha - 2,74%
   Záhrady: 0,32 km2 - 32 ha - 3,33%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,21%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,44%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,95 km2 - 95 ha - 9%
- Lesný pozemok: 0,03 km2 - 3 ha - 3,57%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 5,49%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,76 km2 - 76 ha - 80,88%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 10,05%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 789 808 813 821 821 848 854 861 885 873 875
Ženy 745 795 797 802 794 808 866 879 897 899 877
Spolu 1534 1603 1610 1623 1615 1656 1720 1740 1782 1772 1752
 
Muži % 51,43% 50,41% 50,50% 50,59% 50,84% 51,21% 49,65% 49,48% 49,66% 49,27% 49,94%
Ženy % 48,57% 49,59% 49,50% 49,41% 49,16% 48,79% 50,35% 50,52% 50,34% 50,73% 50,06%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 8 8 7 8 13 6 4
Ženy - - - 5 9 7 7 9 9 16 4
Spolu 0 0 0 16 17 15 14 17 22 22 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 12 13 11 9 6 12 8
Ženy - - - 9 10 12 10 14 10 17 18
Spolu 0 0 0 26 22 25 21 23 16 29 26

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -4 -5 -4 -1 7 -6 -4
Ženy - - - -4 -1 -5 -3 -5 -1 -1 -14
Spolu 0 0 0 -10 -5 -10 -7 -6 6 -7 -18

Pezinok

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1