HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Zeleneč

Názov obce: Zeleneč
Kód obce: 507776
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 145 m n.m.
ERB Obce Zeleneč

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 205 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,75 km2 - 1175 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,54 km2 954 ha - 81%
- Pôda orná: 9,14 km2 - 914 ha - 95,78%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,14 km2 - 14 ha - 1,51%
   Záhrady: 0,25 km2 - 25 ha - 2,61%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,01 km2 - 1 ha - 0,09%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,20 km2 - 220 ha - 19%
- Lesný pozemok: 0,02 km2 - 2 ha - 1,10%
- Vodná plocha: 0,17 km2 - 17 ha - 7,80%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,37 km2 - 137 ha - 62,08%
- Plocha ostatná: 0,64 km2 - 64 ha - 29,01%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1157 1139 1145 1136 1145 1150 1157 1159 1187 1186 1258
Ženy 1233 1234 1235 1228 1232 1231 1224 1221 1233 1257 1302
Spolu 2390 2373 2380 2364 2377 2381 2381 2380 2420 2443 2560
 
Muži % 48,41% 48,00% 48,11% 48,05% 48,17% 48,30% 48,59% 48,70% 49,05% 48,55% 49,14%
Ženy % 51,59% 52,00% 51,89% 51,95% 51,83% 51,70% 51,41% 51,30% 50,95% 51,45% 50,86%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 8 7 12 8 11 13 13
Ženy - - - 10 6 7 11 5 6 16 9
Spolu 0 0 0 23 14 14 23 13 17 29 22

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 6 14 14 10 13 16 10
Ženy - - - 17 16 13 16 9 5 10 15
Spolu 0 0 0 32 22 27 30 19 18 26 25

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 2 -7 -2 -2 -2 -3 3
Ženy - - - -7 -10 -6 -5 -4 1 6 -6
Spolu 0 0 0 -9 -8 -13 -7 -6 -1 3 -3

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1