HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Zavar

Názov obce: Zavar
Kód obce: 507768
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 137 m n.m.
ERB Obce Zavar

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 139 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,95 km2 - 1395 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,47 km2 947 ha - 68%
- Pôda orná: 8,87 km2 - 887 ha - 93,72%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 3,18%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,20%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,28 km2 - 28 ha - 2,90%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,48 km2 - 448 ha - 32%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 2,54%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,74 km2 - 274 ha - 61,10%
- Plocha ostatná: 1,63 km2 - 163 ha - 36,35%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 925 927 917 921 925 934 976 1120 1235 1284 1308
Ženy 809 811 817 822 830 833 876 958 1027 1043 1053
Spolu 1734 1738 1734 1743 1755 1767 1852 2078 2262 2327 2361
 
Muži % 53,34% 53,34% 52,88% 52,84% 52,71% 52,86% 52,70% 53,90% 54,60% 55,18% 55,40%
Ženy % 46,66% 46,66% 47,12% 47,16% 47,29% 47,14% 47,30% 46,10% 45,40% 44,82% 44,60%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 8 4 6 5 11 5 15
Ženy - - - 6 10 12 10 9 15 11 14
Spolu 0 0 0 14 18 16 16 14 26 16 29

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 12 19 14 12 17 17 15
Ženy - - - 8 5 6 6 4 11 6 7
Spolu 0 0 0 23 17 25 20 16 28 23 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -4 -15 -8 -7 -6 -12 -
Ženy - - - -2 5 6 4 5 4 5 7
Spolu 0 0 0 -9 1 -9 -4 -2 -2 -7 7

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1