HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Trstín

Názov obce: Trstín
Kód obce: 507687
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 236 m n.m.
ERB Obce Trstín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 50 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 26,19 km2 - 2619 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,31 km2 1131 ha - 43%
- Pôda orná: 10,24 km2 - 1024 ha - 90,54%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,06 km2 - 6 ha - 0,54%
   Záhrady: 0,42 km2 - 42 ha - 3,69%
   Ovocné sady: 0,20 km2 - 20 ha - 1,78%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,39 km2 - 39 ha - 3,45%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 14,87 km2 - 1487 ha - 57%
- Lesný pozemok: 12,92 km2 - 1292 ha - 86,84%
- Vodná plocha: 0,22 km2 - 22 ha - 1,46%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,25 km2 - 125 ha - 8,38%
- Plocha ostatná: 0,49 km2 - 49 ha - 3,31%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 607 612 615 628 634 630 626 626 624 637 640
Ženy 655 656 667 673 679 673 676 684 687 693 693
Spolu 1262 1268 1282 1301 1313 1303 1302 1310 1311 1330 1333
 
Muži % 48,10% 48,26% 47,97% 48,27% 48,29% 48,35% 48,08% 47,79% 47,60% 47,89% 48,01%
Ženy % 51,90% 51,74% 52,03% 51,73% 51,71% 51,65% 51,92% 52,21% 52,40% 52,11% 51,99%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 8 7 2 5 6 4 6
Ženy - - - 1 5 3 8 4 10 7 7
Spolu 0 0 0 6 13 10 10 9 16 11 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 9 12 10 9 9 9 6
Ženy - - - 8 7 13 6 8 6 12 8
Spolu 0 0 0 21 16 25 16 17 15 21 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -1 -5 -8 -4 -3 -5 -
Ženy - - - -7 -2 -10 2 -4 4 -5 -1
Spolu 0 0 0 -15 -3 -15 -6 -8 1 -10 -1

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1