HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Malženice

Názov obce: Malženice
Kód obce: 507318
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 157 m n.m.
ERB Obce Malženice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 85 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,85 km2 - 1485 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 13,80 km2 1380 ha - 93%
- Pôda orná: 13,52 km2 - 1352 ha - 97,96%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,25 km2 - 25 ha - 1,85%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,03%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,02 km2 - 2 ha - 0,16%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,05 km2 - 105 ha - 7%
- Lesný pozemok: 0,03 km2 - 3 ha - 2,56%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 7,54%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,60 km2 - 60 ha - 57,10%
- Plocha ostatná: 0,35 km2 - 35 ha - 32,81%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 555 568 589 604 625 626 621 639 638 650 672
Ženy 576 582 610 624 641 658 659 678 685 700 719
Spolu 1131 1150 1199 1228 1266 1284 1280 1317 1323 1350 1391
 
Muži % 49,07% 49,39% 49,12% 49,19% 49,37% 48,75% 48,52% 48,52% 48,22% 48,15% 48,31%
Ženy % 50,93% 50,61% 50,88% 50,81% 50,63% 51,25% 51,48% 51,48% 51,78% 51,85% 51,69%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 5 6 10 10 14 11
Ženy - - - 5 8 7 3 6 11 5 10
Spolu 0 0 0 8 12 12 9 16 21 19 21

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 7 11 8 11 4 5
Ženy - - - 5 7 2 2 8 5 2 2
Spolu 0 0 0 8 11 9 13 16 16 6 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - -2 -5 2 -1 10 6
Ženy - - - - 1 5 1 -2 6 3 8
Spolu 0 0 0 0 1 3 -4 0 5 13 14

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1