HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kľačany

Názov obce: Kľačany
Kód obce: 507172
Názov okresu: Hlohovec Kód okresu: 203
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 169 m n.m.
ERB Obce Kľačany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 91 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,11 km2 - 1011 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,35 km2 835 ha - 83%
- Pôda orná: 7,26 km2 - 726 ha - 86,93%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,04%
   Záhrady: 0,43 km2 - 43 ha - 5,14%
   Ovocné sady: 0,66 km2 - 66 ha - 7,88%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,75 km2 - 175 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,49 km2 - 49 ha - 27,75%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 2,82%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,15 km2 - 115 ha - 65,42%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 4,00%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 503 491 489 481 485 488 488 486 481 482 153
Ženy 485 494 491 489 491 494 493 487 485 488 158
Spolu 988 985 980 970 976 982 981 973 966 970 311
 
Muži % 50,91% 49,85% 49,90% 49,59% 49,69% 49,69% 49,75% 49,95% 49,79% 49,69% 49,20%
Ženy % 49,09% 50,15% 50,10% 50,41% 50,31% 50,31% 50,25% 50,05% 50,21% 50,31% 50,80%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 4 3 4 11 3 7
Ženy - - - 3 2 6 2 4 2 7 7
Spolu 0 0 0 8 8 10 5 8 13 10 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 5 5 3 6 5 5 7
Ženy - - - 2 5 5 2 4 7 5 5
Spolu 0 0 0 11 10 10 5 10 12 10 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 1 -1 - -2 6 -2 -
Ženy - - - 1 -3 1 - - -5 2 2
Spolu 0 0 0 -3 -2 0 0 -2 1 0 2

Hlohovec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1