HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolné Orešany

Názov obce: Dolné Orešany
Kód obce: 506940
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 200 m n.m.
ERB Obce Dolné Orešany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 68 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,90 km2 - 1790 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,68 km2 768 ha - 43%
- Pôda orná: 5,37 km2 - 537 ha - 69,93%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 1,36 km2 - 136 ha - 17,74%
   Záhrady: 0,29 km2 - 29 ha - 3,80%
   Ovocné sady: 0,38 km2 - 38 ha - 4,91%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,28 km2 - 28 ha - 3,61%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,22 km2 - 1022 ha - 57%
- Lesný pozemok: 9,25 km2 - 925 ha - 90,57%
- Vodná plocha: 0,14 km2 - 14 ha - 1,38%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,73 km2 - 73 ha - 7,10%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 0,96%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 576 564 564 568 571 588 586 607 610 620 623
Ženy 601 605 608 625 625 631 642 658 676 663 662
Spolu 1177 1169 1172 1193 1196 1219 1228 1265 1286 1283 1285
 
Muži % 48,94% 48,25% 48,12% 47,61% 47,74% 48,24% 47,72% 47,98% 47,43% 48,32% 48,48%
Ženy % 51,06% 51,75% 51,88% 52,39% 52,26% 51,76% 52,28% 52,02% 52,57% 51,68% 51,52%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 5 3 10 5 7 5
Ženy - - - 4 7 3 7 4 6 2 4
Spolu 0 0 0 9 10 8 10 14 11 9 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 7 4 13 10 3 6 7
Ženy - - - 4 8 7 8 5 5 13 6
Spolu 0 0 0 14 15 11 21 15 8 19 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -4 1 -10 - 2 1 -2
Ženy - - - - -1 -4 -1 -1 1 -11 -2
Spolu 0 0 0 -5 -5 -3 -11 -1 3 -10 -4

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1