HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dechtice

Názov obce: Dechtice
Kód obce: 506893
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 182 m n.m.
ERB Obce Dechtice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 93 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,46 km2 - 1946 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,15 km2 1115 ha - 57%
- Pôda orná: 9,63 km2 - 963 ha - 86,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,18 km2 - 18 ha - 1,60%
   Záhrady: 0,31 km2 - 31 ha - 2,81%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,14%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,02 km2 - 102 ha - 9,12%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,31 km2 - 831 ha - 43%
- Lesný pozemok: 6,41 km2 - 641 ha - 77,15%
- Vodná plocha: 0,24 km2 - 24 ha - 2,94%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,86 km2 - 86 ha - 10,38%
- Plocha ostatná: 0,79 km2 - 79 ha - 9,53%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 872 874 861 867 869 873 876 885 895 896 904
Ženy 905 906 903 911 927 935 939 944 951 952 949
Spolu 1777 1780 1764 1778 1796 1808 1815 1829 1846 1848 1853
 
Muži % 49,07% 49,10% 48,81% 48,76% 48,39% 48,29% 48,26% 48,39% 48,48% 48,48% 48,79%
Ženy % 50,93% 50,90% 51,19% 51,24% 51,61% 51,71% 51,74% 51,61% 51,52% 51,52% 51,21%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 9 8 8 12 11 7 8
Ženy - - - 9 9 8 8 3 7 8 11
Spolu 0 0 0 11 18 16 16 15 18 15 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 14 10 5 9 4 9 11
Ženy - - - 12 3 6 4 12 6 8 11
Spolu 0 0 0 18 17 16 9 21 10 17 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -5 -2 3 3 7 -2 -3
Ženy - - - -3 6 2 4 -9 1 - -
Spolu 0 0 0 -7 1 0 7 -6 8 -2 -3

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1