HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Cífer

Názov obce: Cífer
Kód obce: 506877
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 149 m n.m.
ERB Obce Cífer

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 129 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 29,88 km2 - 2988 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 26,42 km2 2642 ha - 88%
- Pôda orná: 25,63 km2 - 2563 ha - 97,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,02%
   Záhrady: 0,68 km2 - 68 ha - 2,57%
   Ovocné sady: 0,10 km2 - 10 ha - 0,38%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,46 km2 - 346 ha - 12%
- Lesný pozemok: 0,10 km2 - 10 ha - 2,85%
- Vodná plocha: 0,47 km2 - 47 ha - 13,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,42 km2 - 242 ha - 69,97%
- Plocha ostatná: 0,47 km2 - 47 ha - 13,57%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1775 1825 1820 1831 1842 1850 1869 1877 1888 1888 1898
Ženy 1930 1976 1977 1979 1995 1999 2016 2040 2037 2053 2055
Spolu 3705 3801 3797 3810 3837 3849 3885 3917 3925 3941 3953
 
Muži % 47,91% 48,01% 47,93% 48,06% 48,01% 48,06% 48,11% 47,92% 48,10% 47,91% 48,01%
Ženy % 52,09% 51,99% 52,07% 51,94% 51,99% 51,94% 51,89% 52,08% 51,90% 52,09% 51,99%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 17 23 18 13 23 20 25
Ženy - - - 17 13 16 20 17 19 19 22
Spolu 0 0 0 30 30 39 38 30 42 39 47

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 24 21 28 29 27 22 24 33
Ženy - - - 17 14 21 24 19 22 17 30
Spolu 0 0 0 41 35 49 53 46 44 41 63

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -11 -4 -5 -11 -14 1 -4 -8
Ženy - - - - -1 -5 -4 -2 -3 2 -8
Spolu 0 0 0 -11 -5 -10 -15 -16 -2 -2 -16

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1