HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Buková

Názov obce: Buková
Kód obce: 506869
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 310 m n.m.
ERB Obce Buková

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 28 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,29 km2 - 2429 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,02 km2 802 ha - 33%
- Pôda orná: 5,63 km2 - 563 ha - 70,20%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 2,74%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,12%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,16 km2 - 216 ha - 26,93%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 16,27 km2 - 1627 ha - 67%
- Lesný pozemok: 14,39 km2 - 1439 ha - 88,45%
- Vodná plocha: 0,72 km2 - 72 ha - 4,40%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,68 km2 - 68 ha - 4,17%
- Plocha ostatná: 0,49 km2 - 49 ha - 2,98%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 348 347 337 330 331 333 332 330 330 331 330
Ženy 340 349 333 329 333 332 333 331 336 333 332
Spolu 688 696 670 659 664 665 665 661 666 664 662
 
Muži % 50,58% 49,86% 50,30% 50,08% 49,85% 50,08% 49,92% 49,92% 49,55% 49,85% 49,85%
Ženy % 49,42% 50,14% 49,70% 49,92% 50,15% 49,92% 50,08% 50,08% 50,45% 50,15% 50,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 6 4 1 2 2 4 3
Ženy - - - 2 5 3 2 7 - 2 2
Spolu 0 0 0 4 11 7 3 9 2 6 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 7 4 7 5 8 5 5
Ženy - - - 3 6 3 7 6 - 3 2
Spolu 0 0 0 9 13 7 14 11 8 8 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -1 - -6 -3 -6 -1 -2
Ženy - - - -1 -1 - -5 1 - -1 -
Spolu 0 0 0 -5 -2 0 -11 -2 -6 -2 -2

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1