HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Brestovany

Názov obce: Brestovany
Kód obce: 506842
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 136 m n.m.
ERB Obce Brestovany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 128 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,37 km2 - 1637 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 14,31 km2 1431 ha - 87%
- Pôda orná: 13,86 km2 - 1386 ha - 96,91%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,10%
   Záhrady: 0,43 km2 - 43 ha - 2,99%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,06 km2 - 206 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,52 km2 - 52 ha - 25,27%
- Vodná plocha: 0,26 km2 - 26 ha - 12,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,14 km2 - 114 ha - 55,18%
- Plocha ostatná: 0,14 km2 - 14 ha - 6,93%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 926 948 951 953 968 995 1006 1034 1071 1106 1132
Ženy 995 1012 1024 1041 1047 1067 1078 1097 1143 1174 1190
Spolu 1921 1960 1975 1994 2015 2062 2084 2131 2214 2280 2322
 
Muži % 48,20% 48,37% 48,15% 47,79% 48,04% 48,25% 48,27% 48,52% 48,37% 48,51% 48,75%
Ženy % 51,80% 51,63% 51,85% 52,21% 51,96% 51,75% 51,73% 51,48% 51,63% 51,49% 51,25%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 9 13 5 10 7 17 4
Ženy - - - 7 2 14 11 12 11 13 13
Spolu 0 0 0 12 11 27 16 22 18 30 17

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 11 13 13 14 16 9 8
Ženy - - - 12 9 10 12 14 10 13 14
Spolu 0 0 0 27 20 23 25 28 26 22 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -10 -2 - -8 -4 -9 8 -4
Ženy - - - -5 -7 4 -1 -2 1 - -1
Spolu 0 0 0 -15 -9 4 -9 -6 -8 8 -5

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1