HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Borovce

Názov obce: Borovce
Kód obce: 506834
Názov okresu: Piešťany Kód okresu: 204
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 161 m n.m.
ERB Obce Borovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 86 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,87 km2 - 1087 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,65 km2 965 ha - 89%
- Pôda orná: 8,73 km2 - 873 ha - 90,52%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,34 km2 - 34 ha - 3,53%
   Ovocné sady: 0,57 km2 - 57 ha - 5,88%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,01 km2 - 1 ha - 0,07%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,22 km2 - 122 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 10,07%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,57 km2 - 57 ha - 46,64%
- Plocha ostatná: 0,53 km2 - 53 ha - 43,29%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 418 423 428 435 443 449 462 473 482 479 486
Ženy 435 438 453 465 470 486 498 511 516 509 518
Spolu 853 861 881 900 913 935 960 984 998 988 1004
 
Muži % 49,00% 49,13% 48,58% 48,33% 48,52% 48,02% 48,13% 48,07% 48,30% 48,48% 48,41%
Ženy % 51,00% 50,87% 51,42% 51,67% 51,48% 51,98% 51,88% 51,93% 51,70% 51,52% 51,59%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 5 3 4 2 9 - 4
Ženy - - - 6 2 5 4 5 4 4 6
Spolu 0 0 0 8 7 8 8 7 13 4 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 2 6 5 8 7 7 3
Ženy - - - 2 5 4 3 5 4 13 3
Spolu 0 0 0 9 7 10 8 13 11 20 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 3 -3 -1 -6 2 -7 1
Ženy - - - 4 -3 1 1 - - -9 3
Spolu 0 0 0 -1 0 -2 0 -6 2 -16 4

Piešťany

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1