HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Borová

Názov obce: Borová
Kód obce: 506826
Názov okresu: Trnava Kód okresu: 207
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 233 m n.m.
ERB Obce Borová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 60 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,91 km2 - 591 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,32 km2 532 ha - 90%
- Pôda orná: 4,51 km2 - 451 ha - 84,82%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,61 km2 - 61 ha - 11,51%
   Záhrady: 0,13 km2 - 13 ha - 2,51%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,29%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,05 km2 - 5 ha - 0,87%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,59 km2 - 59 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 12,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 64,85%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 22,64%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 152 160 160 159 169 173 178 188 187 187 192
Ženy 162 173 175 171 178 183 182 189 192 195 203
Spolu 314 333 335 330 347 356 360 377 379 382 395
 
Muži % 48,41% 48,05% 47,76% 48,18% 48,70% 48,60% 49,44% 49,87% 49,34% 48,95% 48,61%
Ženy % 51,59% 51,95% 52,24% 51,82% 51,30% 51,40% 50,56% 50,13% 50,66% 51,05% 51,39%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 4 - 2 - 1 2 2
Ženy - - - - 2 3 1 3 2 - 3
Spolu 0 0 0 4 6 3 3 3 3 2 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 - 2 3 1 1 1
Ženy - - - 1 1 4 1 1 1 1 1
Spolu 0 0 0 2 2 4 3 4 2 2 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 - - -3 - 1 1
Ženy - - - -1 1 -1 - 2 1 -1 2
Spolu 0 0 0 2 4 -1 0 -1 1 0 3

Trnava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1