HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bojničky

Názov obce: Bojničky
Kód obce: 506800
Názov okresu: Hlohovec Kód okresu: 203
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 193 m n.m.
ERB Obce Bojničky

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 141 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,27 km2 - 927 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,87 km2 787 ha - 85%
- Pôda orná: 6,43 km2 - 643 ha - 81,72%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,95 km2 - 95 ha - 12,08%
   Záhrady: 0,26 km2 - 26 ha - 3,35%
   Ovocné sady: 0,05 km2 - 5 ha - 0,69%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,17 km2 - 17 ha - 2,17%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,40 km2 - 140 ha - 15%
- Lesný pozemok: 0,44 km2 - 44 ha - 31,53%
- Vodná plocha: 0,17 km2 - 17 ha - 12,08%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,66 km2 - 66 ha - 46,91%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 9,48%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 584 591 610 631 645 659 679 680 686 692 689
Ženy 587 590 611 635 646 664 686 693 709 703 702
Spolu 1171 1181 1221 1266 1291 1323 1365 1373 1395 1395 1391
 
Muži % 49,87% 50,04% 49,96% 49,84% 49,96% 49,81% 49,74% 49,53% 49,18% 49,61% 49,53%
Ženy % 50,13% 49,96% 50,04% 50,16% 50,04% 50,19% 50,26% 50,47% 50,82% 50,39% 50,47%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 9 9 12 6 8 8 7
Ženy - - - 6 8 10 10 10 8 5 8
Spolu 0 0 0 9 17 19 22 16 16 13 15

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 4 6 7 4 5 4 13
Ženy - - - 7 7 4 7 4 2 6 7
Spolu 0 0 0 15 11 10 14 8 7 10 20

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 5 3 5 2 3 4 -6
Ženy - - - -1 1 6 3 6 6 -1 1
Spolu 0 0 0 -6 6 9 8 8 9 3 -5

Hlohovec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1