HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Podkylava

Názov obce: Podkylava
Kód obce: 506419
Názov okresu: Myjava Kód okresu: 303
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 246 m n.m.
ERB Obce Podkylava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 30 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,47 km2 - 847 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,74 km2 474 ha - 56%
- Pôda orná: 2,55 km2 - 255 ha - 53,69%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 6,31%
   Ovocné sady: 0,81 km2 - 81 ha - 16,98%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,09 km2 - 109 ha - 23,02%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,73 km2 - 373 ha - 44%
- Lesný pozemok: 3,01 km2 - 301 ha - 80,89%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 1,28%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,46 km2 - 46 ha - 12,30%
- Plocha ostatná: 0,21 km2 - 21 ha - 5,54%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 122 114 112 112 109 108 108 107 109 112 111
Ženy 161 153 151 141 140 138 135 134 139 135 130
Spolu 283 267 263 253 249 246 243 241 248 247 241
 
Muži % 43,11% 42,70% 42,59% 44,27% 43,78% 43,90% 44,44% 44,40% 43,95% 45,34% 46,06%
Ženy % 56,89% 57,30% 57,41% 55,73% 56,22% 56,10% 55,56% 55,60% 56,05% 54,66% 53,94%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 - - 1 1 2 -
Ženy - - - - 1 - 1 1 2 1 1
Spolu 0 0 0 1 2 0 1 2 3 3 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 8 3 3 2 1 2 -
Ženy - - - 4 2 4 4 2 - 4 3
Spolu 0 0 0 4 10 7 7 4 1 6 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -7 -3 -3 -1 - - -
Ženy - - - -4 -1 -4 -3 -1 2 -3 -2
Spolu 0 0 0 -3 -8 -7 -6 -2 2 -3 -2

Myjava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1