HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrádok

Názov obce: Hrádok
Kód obce: 506052
Názov okresu: Nové Mesto nad Váhom Kód okresu: 304
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 196 m n.m.
ERB Obce Hrádok

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 26 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,13 km2 - 2413 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,61 km2 561 ha - 23%
- Pôda orná: 2,86 km2 - 286 ha - 51,00%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 3,16%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,16%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,56 km2 - 256 ha - 45,68%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 18,53 km2 - 1853 ha - 77%
- Lesný pozemok: 16,67 km2 - 1667 ha - 89,99%
- Vodná plocha: 0,14 km2 - 14 ha - 0,76%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,79 km2 - 79 ha - 4,25%
- Plocha ostatná: 0,93 km2 - 93 ha - 5,00%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 318 309 309 304 301 295 302 311 314 321 331
Ženy 310 302 301 298 295 294 303 309 309 318 318
Spolu 628 611 610 602 596 589 605 620 623 639 649
 
Muži % 50,64% 50,57% 50,66% 50,50% 50,50% 50,08% 49,92% 50,16% 50,40% 50,23% 51,00%
Ženy % 49,36% 49,43% 49,34% 49,50% 49,50% 49,92% 50,08% 49,84% 49,60% 49,77% 49,00%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 3 2 4 6 6 7
Ženy - - - 3 1 4 2 4 2 3 3
Spolu 0 0 0 4 1 7 4 8 8 9 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 6 9 4 2 2 9 3
Ženy - - - 5 7 4 5 4 3 2 3
Spolu 0 0 0 12 13 13 9 6 5 11 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -6 -6 -2 2 4 -3 4
Ženy - - - -2 -6 - -3 - -1 1 -
Spolu 0 0 0 -8 -12 -6 -5 2 3 -2 4

Nové Mesto nad Váhom

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1