HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.07.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horné Srnie

Názov obce: Horné Srnie
Kód obce: 506036
Názov okresu: Trenčín Kód okresu: 309
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 242 m n.m.
ERB Obce Horné Srnie

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 106 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 27,26 km2 - 2726 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,48 km2 548 ha - 20%
- Pôda orná: 1,05 km2 - 105 ha - 19,18%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 5,50%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,13 km2 - 413 ha - 75,32%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 21,78 km2 - 2178 ha - 80%
- Lesný pozemok: 18,42 km2 - 1842 ha - 84,57%
- Vodná plocha: 0,43 km2 - 43 ha - 1,95%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,18 km2 - 118 ha - 5,44%
- Plocha ostatná: 1,75 km2 - 175 ha - 8,04%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1463 1434 1427 1430 1424 1423 1415 1408 1418 1406 1410
Ženy 1457 1445 1462 1461 1452 1467 1448 1449 1463 1460 1444
Spolu 2920 2879 2889 2891 2876 2890 2863 2857 2881 2866 2854
 
Muži % 50,10% 49,81% 49,39% 49,46% 49,51% 49,24% 49,42% 49,28% 49,22% 49,06% 49,40%
Ženy % 49,90% 50,19% 50,61% 50,54% 50,49% 50,76% 50,58% 50,72% 50,78% 50,94% 50,60%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 18 17 14 15 12 10 20
Ženy - - - 7 14 14 11 16 20 15 12
Spolu 0 0 0 16 32 31 25 31 32 25 32

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 17 27 17 18 15 18 17
Ženy - - - 21 14 19 14 19 10 15 16
Spolu 0 0 0 38 31 46 31 37 25 33 33

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 1 -10 -3 -3 -3 -8 3
Ženy - - - -14 - -5 -3 -3 10 - -4
Spolu 0 0 0 -22 1 -15 -6 -6 7 -8 -1

Trenčín

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1