HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horná Streda

Názov obce: Horná Streda
Kód obce: 506001
Názov okresu: Nové Mesto nad Váhom Kód okresu: 304
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 169 m n.m.
ERB Obce Horná Streda

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 129 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,83 km2 - 983 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,82 km2 582 ha - 59%
- Pôda orná: 4,62 km2 - 462 ha - 79,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,27 km2 - 27 ha - 4,72%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,07%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,92 km2 - 92 ha - 15,88%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,01 km2 - 401 ha - 41%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,86 km2 - 86 ha - 21,43%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,04 km2 - 104 ha - 25,89%
- Plocha ostatná: 2,11 km2 - 211 ha - 52,67%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 614 604 601 607 596 599 608 597 594 603 616
Ženy 662 659 667 673 668 664 660 659 657 654 679
Spolu 1276 1263 1268 1280 1264 1263 1268 1256 1251 1257 1295
 
Muži % 48,12% 47,82% 47,40% 47,42% 47,15% 47,43% 47,95% 47,53% 47,48% 47,97% 47,57%
Ženy % 51,88% 52,18% 52,60% 52,58% 52,85% 52,57% 52,05% 52,47% 52,52% 52,03% 52,43%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 3 5 7 4 7 4
Ženy - - - 5 4 2 3 7 7 5 7
Spolu 0 0 0 8 8 5 8 14 11 12 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 15 10 5 15 7 5 7
Ženy - - - 4 6 11 10 9 5 9 6
Spolu 0 0 0 11 21 21 15 24 12 14 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -11 -7 - -8 -3 2 -3
Ženy - - - 1 -2 -9 -7 -2 2 -4 1
Spolu 0 0 0 -3 -13 -16 -7 -10 -1 -2 -2

Nové Mesto nad Váhom

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1