HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Drietoma

Názov obce: Drietoma
Kód obce: 505960
Názov okresu: Trenčín Kód okresu: 309
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 230 m n.m.
ERB Obce Drietoma

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 59 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 35,83 km2 - 3583 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,33 km2 1533 ha - 43%
- Pôda orná: 5,07 km2 - 507 ha - 33,05%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,60 km2 - 60 ha - 3,91%
   Ovocné sady: 0,09 km2 - 9 ha - 0,60%
- Trvalé trávnaté porasty: 9,57 km2 - 957 ha - 62,44%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 20,50 km2 - 2050 ha - 57%
- Lesný pozemok: 18,48 km2 - 1848 ha - 90,11%
- Vodná plocha: 0,30 km2 - 30 ha - 1,48%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,16 km2 - 116 ha - 5,68%
- Plocha ostatná: 0,56 km2 - 56 ha - 2,73%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1037 1026 1031 1037 1039 1048 1063 1083 1090 1135 1145
Ženy 1026 1019 1005 1013 1008 1020 1032 1040 1056 1081 1083
Spolu 2063 2045 2036 2050 2047 2068 2095 2123 2146 2216 2228
 
Muži % 50,27% 50,17% 50,64% 50,59% 50,76% 50,68% 50,74% 51,01% 50,79% 51,22% 51,39%
Ženy % 49,73% 49,83% 49,36% 49,41% 49,24% 49,32% 49,26% 48,99% 49,21% 48,78% 48,61%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 9 5 12 11 9 20 14
Ženy - - - 7 8 10 8 8 14 5 9
Spolu 0 0 0 19 17 15 20 19 23 25 23

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 8 5 11 14 12 11 11
Ženy - - - 9 8 13 7 4 9 10 13
Spolu 0 0 0 23 16 18 18 18 21 21 24

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 1 - 1 -3 -3 9 3
Ženy - - - -2 - -3 1 4 5 -5 -4
Spolu 0 0 0 -4 1 -3 2 1 2 4 -1

Trenčín

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1