HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolná Poruba

Názov obce: Dolná Poruba
Kód obce: 505935
Názov okresu: Trenčín Kód okresu: 309
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 429 m n.m.
ERB Obce Dolná Poruba

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 37 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 22,69 km2 - 2269 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,89 km2 789 ha - 35%
- Pôda orná: 1,44 km2 - 144 ha - 18,29%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,20 km2 - 20 ha - 2,48%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,25 km2 - 625 ha - 79,23%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 14,80 km2 - 1480 ha - 65%
- Lesný pozemok: 12,75 km2 - 1275 ha - 86,13%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 0,44%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,59 km2 - 59 ha - 3,99%
- Plocha ostatná: 1,40 km2 - 140 ha - 9,44%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 448 438 432 432 427 426 425 423 427 426 427
Ženy 434 422 424 424 418 411 407 401 411 410 406
Spolu 882 860 856 856 845 837 832 824 838 836 833
 
Muži % 50,79% 50,93% 50,47% 50,47% 50,53% 50,90% 51,08% 51,33% 50,95% 50,96% 51,26%
Ženy % 49,21% 49,07% 49,53% 49,53% 49,47% 49,10% 48,92% 48,67% 49,05% 49,04% 48,74%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 2 6 3 4 8 3 4
Ženy - - - 3 3 3 1 1 4 4 2
Spolu 0 0 0 8 5 9 4 5 12 7 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 7 9 6 7 9 6 4
Ženy - - - 8 8 9 9 6 4 3 10
Spolu 0 0 0 19 15 18 15 13 13 9 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -5 -3 -3 -3 -1 -3 -
Ženy - - - -5 -5 -6 -8 -5 - 1 -8
Spolu 0 0 0 -11 -10 -9 -11 -8 -1 -2 -8

Trenčín

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1