HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bzince pod Javorinou

Názov obce: Bzince pod Javorinou
Kód obce: 505897
Názov okresu: Nové Mesto nad Váhom Kód okresu: 304
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 292 m n.m.
ERB Obce Bzince pod Javorinou

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 62 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 33,53 km2 - 3353 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 18,29 km2 1829 ha - 55%
- Pôda orná: 10,76 km2 - 1076 ha - 58,82%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,27 km2 - 27 ha - 1,45%
   Vinice: 0,02 km2 - 2 ha - 0,12%
   Záhrady: 0,66 km2 - 66 ha - 3,58%
   Ovocné sady: 0,20 km2 - 20 ha - 1,08%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,39 km2 - 639 ha - 34,94%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 15,25 km2 - 1525 ha - 45%
- Lesný pozemok: 12,06 km2 - 1206 ha - 79,09%
- Vodná plocha: 0,38 km2 - 38 ha - 2,49%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,70 km2 - 170 ha - 11,12%
- Plocha ostatná: 1,11 km2 - 111 ha - 7,30%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 969 984 985 996 979 988 990 1004 1002 1005 1005
Ženy 1053 1075 1088 1069 1064 1083 1090 1088 1076 1067 1065
Spolu 2022 2059 2073 2065 2043 2071 2080 2092 2078 2072 2070
 
Muži % 47,92% 47,79% 47,52% 48,23% 47,92% 47,71% 47,60% 47,99% 48,22% 48,50% 48,55%
Ženy % 52,08% 52,21% 52,48% 51,77% 52,08% 52,29% 52,40% 52,01% 51,78% 51,50% 51,45%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 6 8 5 12 1 11 13
Ženy - - - 5 7 8 8 8 7 9 10
Spolu 0 0 0 17 13 16 13 20 8 20 23

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 16 23 19 15 15 13 15
Ženy - - - 31 21 19 23 23 25 19 17
Spolu 0 0 0 39 37 42 42 38 40 32 32

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 -10 -15 -14 -3 -14 -2 -2
Ženy - - - -26 -14 -11 -15 -15 -18 -10 -7
Spolu 0 0 0 -22 -24 -26 -29 -18 -32 -12 -9

Nové Mesto nad Váhom

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1