HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Beckov

Názov obce: Beckov
Kód obce: 505846
Názov okresu: Nové Mesto nad Váhom Kód okresu: 304
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 190 m n.m.
ERB Obce Beckov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 47 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 28,63 km2 - 2863 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 14,14 km2 1414 ha - 49%
- Pôda orná: 8,82 km2 - 882 ha - 62,36%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,03 km2 - 3 ha - 0,25%
   Záhrady: 0,36 km2 - 36 ha - 2,52%
   Ovocné sady: 0,12 km2 - 12 ha - 0,83%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,81 km2 - 481 ha - 34,04%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 14,49 km2 - 1449 ha - 51%
- Lesný pozemok: 9,48 km2 - 948 ha - 65,43%
- Vodná plocha: 1,18 km2 - 118 ha - 8,17%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,27 km2 - 127 ha - 8,75%
- Plocha ostatná: 2,56 km2 - 256 ha - 17,65%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 621 612 629 626 623 614 616 599 605 615 613
Ženy 757 750 748 741 744 726 726 692 702 722 717
Spolu 1378 1362 1377 1367 1367 1340 1342 1291 1307 1337 1330
 
Muži % 45,07% 44,93% 45,68% 45,79% 45,57% 45,82% 45,90% 46,40% 46,29% 46,00% 46,09%
Ženy % 54,93% 55,07% 54,32% 54,21% 54,43% 54,18% 54,10% 53,60% 53,71% 54,00% 53,91%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 5 5 3 4 4 4 6
Ženy - - - 7 5 4 10 4 7 9 8
Spolu 0 0 0 15 10 9 13 8 11 13 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 15 18 12 14 13 10 8
Ženy - - - 21 12 22 11 11 3 7 14
Spolu 0 0 0 34 27 40 23 25 16 17 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -10 -13 -9 -10 -9 -6 -2
Ženy - - - -14 -7 -18 -1 -7 4 2 -6
Spolu 0 0 0 -19 -17 -31 -10 -17 -5 -4 -8

Nové Mesto nad Váhom

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1