HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Podhradie

Názov obce: Podhradie
Kód obce: 505340
Názov okresu: Topoľčany Kód okresu: 406
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 549 m n.m.
ERB Obce Podhradie

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 25 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,76 km2 - 1276 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,07 km2 307 ha - 24%
- Pôda orná: 0,49 km2 - 49 ha - 16,09%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 3,61%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,46 km2 - 246 ha - 80,30%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,69 km2 - 969 ha - 76%
- Lesný pozemok: 8,86 km2 - 886 ha - 91,43%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 0,38%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,20 km2 - 20 ha - 2,02%
- Plocha ostatná: 0,60 km2 - 60 ha - 6,17%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 164 162 160 158 157 153 148 149 153 157 151
Ženy 158 164 174 174 176 173 166 169 168 173 170
Spolu 322 326 334 332 333 326 314 318 321 330 321
 
Muži % 50,93% 49,69% 47,90% 47,59% 47,15% 46,93% 47,13% 46,86% 47,66% 47,58% 47,04%
Ženy % 49,07% 50,31% 52,10% 52,41% 52,85% 53,07% 52,87% 53,14% 52,34% 52,42% 52,96%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 - 1 - 2 1 4 1
Ženy - - - 1 3 1 3 - 2 1 1
Spolu 0 0 0 4 3 2 3 2 3 5 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 2 4 1 2 2 5
Ženy - - - 1 2 2 2 1 3 1 3
Spolu 0 0 0 3 2 4 6 2 5 3 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - -1 -4 1 -1 2 -4
Ženy - - - - 1 -1 1 -1 -1 - -2
Spolu 0 0 0 1 1 -2 -3 0 -2 2 -6

Topoľčany

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1