HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Košariská

Názov obce: Košariská
Kód obce: 504467
Názov okresu: Myjava Kód okresu: 303
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 328 m n.m.
ERB Obce Košariská

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 42 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,53 km2 - 1153 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,78 km2 578 ha - 50%
- Pôda orná: 4,07 km2 - 407 ha - 70,38%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,41 km2 - 41 ha - 7,16%
   Ovocné sady: 0,22 km2 - 22 ha - 3,80%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,08 km2 - 108 ha - 18,66%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,75 km2 - 575 ha - 50%
- Lesný pozemok: 4,91 km2 - 491 ha - 85,49%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 0,64%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,45 km2 - 45 ha - 7,75%
- Plocha ostatná: 0,35 km2 - 35 ha - 6,12%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 200 207 201 202 204 204 211 213 210 219 606
Ženy 213 212 201 199 199 200 206 206 208 214 567
Spolu 413 419 402 401 403 404 417 419 418 433 1173
 
Muži % 48,43% 49,40% 50,00% 50,37% 50,62% 50,50% 50,60% 50,84% 50,24% 50,58% 51,66%
Ženy % 51,57% 50,60% 50,00% 49,63% 49,38% 49,50% 49,40% 49,16% 49,76% 49,42% 48,34%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 - 3 2 2 2 1
Ženy - - - - 2 1 5 2 3 5 2
Spolu 0 0 0 3 3 1 8 4 5 7 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 3 2 1 3 7 - 6
Ženy - - - 2 3 3 3 3 3 5 4
Spolu 0 0 0 8 6 5 4 6 10 5 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -2 -2 2 -1 -5 2 -5
Ženy - - - -2 -1 -2 2 -1 - - -2
Spolu 0 0 0 -5 -3 -4 4 -2 -5 2 -7

Myjava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1