HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jablonica

Názov obce: Jablonica
Kód obce: 504416
Názov okresu: Senica Kód okresu: 205
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 209 m n.m.
ERB Obce Jablonica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 73 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 31,44 km2 - 3144 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 14,48 km2 1448 ha - 46%
- Pôda orná: 12,98 km2 - 1298 ha - 89,64%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,38 km2 - 38 ha - 2,62%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,12%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,10 km2 - 110 ha - 7,62%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 16,96 km2 - 1696 ha - 54%
- Lesný pozemok: 14,16 km2 - 1416 ha - 83,49%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 1,46%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,88 km2 - 188 ha - 11,08%
- Plocha ostatná: 0,67 km2 - 67 ha - 3,98%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1070 1063 1069 1088 1089 1098 1115 1123 1130 1128 1123
Ženy 1203 1192 1184 1189 1190 1203 1201 1195 1197 1194 1198
Spolu 2273 2255 2253 2277 2279 2301 2316 2318 2327 2322 2321
 
Muži % 47,07% 47,14% 47,45% 47,78% 47,78% 47,72% 48,14% 48,45% 48,56% 48,58% 48,38%
Ženy % 52,93% 52,86% 52,55% 52,22% 52,22% 52,28% 51,86% 51,55% 51,44% 51,42% 51,62%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 7 10 15 15 11 6 8
Ženy - - - 6 8 7 12 8 6 18 15
Spolu 0 0 0 16 15 17 27 23 17 24 23

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 9 13 14 13 15 10 14
Ženy - - - 14 9 7 13 16 7 16 11
Spolu 0 0 0 27 18 20 27 29 22 26 25

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -2 -3 1 2 -4 -4 -6
Ženy - - - -8 -1 - -1 -8 -1 2 4
Spolu 0 0 0 -11 -3 -3 0 -6 -5 -2 -2

Senica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1