HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Chvojnica

Názov obce: Chvojnica
Kód obce: 504408
Názov okresu: Myjava Kód okresu: 303
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 384 m n.m.
ERB Obce Chvojnica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 24 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,35 km2 - 1635 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,87 km2 987 ha - 60%
- Pôda orná: 3,54 km2 - 354 ha - 35,86%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,64 km2 - 64 ha - 6,49%
   Ovocné sady: 0,23 km2 - 23 ha - 2,32%
- Trvalé trávnaté porasty: 5,46 km2 - 546 ha - 55,32%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,48 km2 - 648 ha - 40%
- Lesný pozemok: 5,61 km2 - 561 ha - 86,56%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,76%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,64 km2 - 64 ha - 9,88%
- Plocha ostatná: 0,18 km2 - 18 ha - 2,80%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 207 201 198 196 192 188 185 180 173 173 174
Ženy 219 217 214 210 208 206 204 204 200 199 201
Spolu 426 418 412 406 400 394 389 384 373 372 375
 
Muži % 48,59% 48,09% 48,06% 48,28% 48,00% 47,72% 47,56% 46,88% 46,38% 46,51% 46,40%
Ženy % 51,41% 51,91% 51,94% 51,72% 52,00% 52,28% 52,44% 53,13% 53,62% 53,49% 53,60%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - 1 - 2 1 1
Ženy - - - - 4 - 1 - 5 3 2
Spolu 0 0 0 0 5 0 2 0 7 4 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 6 1 5 6 1 1
Ženy - - - 3 1 1 4 2 3 1 1
Spolu 0 0 0 5 2 7 5 7 9 2 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - -6 - -5 -4 - -
Ženy - - - -3 3 -1 -3 -2 2 2 1
Spolu 0 0 0 -5 3 -7 -3 -7 -2 2 1

Myjava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1