HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hradište pod Vrátnom

Názov obce: Hradište pod Vrátnom
Kód obce: 504386
Názov okresu: Senica Kód okresu: 205
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 233 m n.m.
ERB Obce Hradište pod Vrátnom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 28 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 25,19 km2 - 2519 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,06 km2 806 ha - 32%
- Pôda orná: 5,93 km2 - 593 ha - 73,60%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 1,31%
   Ovocné sady: 0,04 km2 - 4 ha - 0,50%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,98 km2 - 198 ha - 24,59%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 17,14 km2 - 1714 ha - 68%
- Lesný pozemok: 15,11 km2 - 1511 ha - 88,21%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,32%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,79 km2 - 79 ha - 4,62%
- Plocha ostatná: 1,17 km2 - 117 ha - 6,85%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 323 334 345 344 337 340 343 335 338 348 340
Ženy 355 357 358 363 364 363 362 358 352 351 345
Spolu 678 691 703 707 701 703 705 693 690 699 685
 
Muži % 47,64% 48,34% 49,08% 48,66% 48,07% 48,36% 48,65% 48,34% 48,99% 49,79% 49,64%
Ženy % 52,36% 51,66% 50,92% 51,34% 51,93% 51,64% 51,35% 51,66% 51,01% 50,21% 50,36%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 3 3 - 4 4 1
Ženy - - - 4 6 4 1 2 - 2 1
Spolu 0 0 0 6 10 7 4 2 4 6 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 5 4 5 4 1 5 7
Ženy - - - 5 6 7 3 6 4 8 7
Spolu 0 0 0 12 11 11 8 10 5 13 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -1 -1 -2 -4 3 -1 -6
Ženy - - - -1 - -3 -2 -4 -4 -6 -6
Spolu 0 0 0 -6 -1 -4 -4 -8 -1 -7 -12

Senica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1