HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dojč

Názov obce: Dojč
Kód obce: 504335
Názov okresu: Senica Kód okresu: 205
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 182 m n.m.
ERB Obce Dojč

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 61 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 20,37 km2 - 2037 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 16,67 km2 1667 ha - 82%
- Pôda orná: 16,44 km2 - 1644 ha - 98,65%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 0,95%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,13%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,04 km2 - 4 ha - 0,26%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,70 km2 - 370 ha - 18%
- Lesný pozemok: 1,79 km2 - 179 ha - 48,28%
- Vodná plocha: 0,47 km2 - 47 ha - 12,60%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,20 km2 - 120 ha - 32,43%
- Plocha ostatná: 0,25 km2 - 25 ha - 6,69%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 590 603 605 609 627 634 630 631 635 636 639
Ženy 595 592 600 610 614 623 618 623 628 631 640
Spolu 1185 1195 1205 1219 1241 1257 1248 1254 1263 1267 1279
 
Muži % 49,79% 50,46% 50,21% 49,96% 50,52% 50,44% 50,48% 50,32% 50,28% 50,20% 49,96%
Ženy % 50,21% 49,54% 49,79% 50,04% 49,48% 49,56% 49,52% 49,68% 49,72% 49,80% 50,04%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 9 6 3 5 4 5 8
Ženy - - - 10 3 6 4 4 4 4 9
Spolu 0 0 0 15 12 12 7 9 8 9 17

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 3 11 4 8 8 9 8
Ženy - - - 5 9 7 4 9 7 1 7
Spolu 0 0 0 11 12 18 8 17 15 10 15

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 6 -5 -1 -3 -4 -4 -
Ženy - - - 5 -6 -1 - -5 -3 3 2
Spolu 0 0 0 4 0 -6 -1 -8 -7 -1 2

Senica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1