HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čáry

Názov obce: Čáry
Kód obce: 504319
Názov okresu: Senica Kód okresu: 205
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 167 m n.m.
ERB Obce Čáry

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 83 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,94 km2 - 1494 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,26 km2 726 ha - 49%
- Pôda orná: 4,64 km2 - 464 ha - 63,90%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,02%
   Záhrady: 0,37 km2 - 37 ha - 5,12%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,25 km2 - 225 ha - 30,96%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,68 km2 - 768 ha - 51%
- Lesný pozemok: 6,27 km2 - 627 ha - 81,65%
- Vodná plocha: 0,26 km2 - 26 ha - 3,33%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,92 km2 - 92 ha - 11,96%
- Plocha ostatná: 0,24 km2 - 24 ha - 3,06%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 635 629 630 628 630 628 627 632 629 624 625
Ženy 608 617 624 624 621 625 615 614 619 619 613
Spolu 1243 1246 1254 1252 1251 1253 1242 1246 1248 1243 1238
 
Muži % 51,09% 50,48% 50,24% 50,16% 50,36% 50,12% 50,48% 50,72% 50,40% 50,20% 50,48%
Ženy % 48,91% 49,52% 49,76% 49,84% 49,64% 49,88% 49,52% 49,28% 49,60% 49,80% 49,52%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 8 7 9 7 4 3 6
Ženy - - - 7 2 11 6 4 10 5 7
Spolu 0 0 0 13 10 18 15 11 14 8 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 7 8 4 7 7 8 3
Ženy - - - 3 5 7 7 7 9 8 9
Spolu 0 0 0 15 12 15 11 14 16 16 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 1 -1 5 - -3 -5 3
Ženy - - - 4 -3 4 -1 -3 1 -3 -2
Spolu 0 0 0 -2 -2 3 4 -3 -2 -8 1

Senica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1