HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Cerová

Názov obce: Cerová
Kód obce: 504297
Názov okresu: Senica Kód okresu: 205
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 303 m n.m.
ERB Obce Cerová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 58 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 21,88 km2 - 2188 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,65 km2 1265 ha - 58%
- Pôda orná: 9,61 km2 - 961 ha - 75,97%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,36 km2 - 36 ha - 2,86%
   Ovocné sady: 0,12 km2 - 12 ha - 0,93%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,56 km2 - 256 ha - 20,24%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,23 km2 - 923 ha - 42%
- Lesný pozemok: 7,36 km2 - 736 ha - 79,76%
- Vodná plocha: 0,16 km2 - 16 ha - 1,75%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,06 km2 - 106 ha - 11,53%
- Plocha ostatná: 0,64 km2 - 64 ha - 6,96%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 595 609 599 588 574 565 564 552 554 554 552
Ženy 691 736 715 705 691 676 678 671 668 660 661
Spolu 1286 1345 1314 1293 1265 1241 1242 1223 1222 1214 1213
 
Muži % 46,27% 45,28% 45,59% 45,48% 45,38% 45,53% 45,41% 45,13% 45,34% 45,63% 45,51%
Ženy % 53,73% 54,72% 54,41% 54,52% 54,62% 54,47% 54,59% 54,87% 54,66% 54,37% 54,49%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 5 4 3 3 5 4 6
Ženy - - - 4 5 5 6 3 5 6 8
Spolu 0 0 0 8 10 9 9 6 10 10 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 19 13 8 11 11 11 13
Ženy - - - 14 12 16 13 6 18 18 12
Spolu 0 0 0 27 31 29 21 17 29 29 25

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -9 -14 -9 -5 -8 -6 -7 -7
Ženy - - - -10 -7 -11 -7 -3 -13 -12 -4
Spolu 0 0 0 -19 -21 -20 -12 -11 -19 -19 -11

Senica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1