HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 15.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Topoľnica

Názov obce: Topoľnica
Kód obce: 504084
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 116 m n.m.
ERB Obce Topoľnica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 80 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,47 km2 - 1047 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,36 km2 936 ha - 89%
- Pôda orná: 9,19 km2 - 919 ha - 98,18%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,17 km2 - 17 ha - 1,81%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,11 km2 - 111 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,03 km2 - 3 ha - 2,30%
- Vodná plocha: 0,13 km2 - 13 ha - 11,66%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,84 km2 - 84 ha - 75,21%
- Plocha ostatná: 0,12 km2 - 12 ha - 10,83%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 423 426 427 421 423 424 431 430 429 430 426
Ženy 407 409 410 404 409 411 409 406 407 410 416
Spolu 830 835 837 825 832 835 840 836 836 840 842
 
Muži % 50,96% 51,02% 51,02% 51,03% 50,84% 50,78% 51,31% 51,44% 51,32% 51,19% 50,59%
Ženy % 49,04% 48,98% 48,98% 48,97% 49,16% 49,22% 48,69% 48,56% 48,68% 48,81% 49,41%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 4 2 1 4 2 2
Ženy - - - 3 2 3 - 1 4 6 5
Spolu 0 0 0 5 5 7 2 2 8 8 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 5 6 4 9 5 5 3
Ženy - - - 7 9 4 2 2 8 3 3
Spolu 0 0 0 15 14 10 6 11 13 8 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -2 -2 -2 -8 -1 -3 -1
Ženy - - - -4 -7 -1 -2 -1 -4 3 2
Spolu 0 0 0 -10 -9 -3 -4 -9 -5 0 1

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1