HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Sereď

Názov obce: Sereď
Kód obce: 504009
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 128 m n.m.
ERB Obce Sereď

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 565 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 30,45 km2 - 3045 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 18,24 km2 1824 ha - 60%
- Pôda orná: 16,52 km2 - 1652 ha - 90,59%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,03%
   Záhrady: 1,10 km2 - 110 ha - 6,01%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,05%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,61 km2 - 61 ha - 3,32%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,22 km2 - 1222 ha - 40%
- Lesný pozemok: 1,15 km2 - 115 ha - 9,42%
- Vodná plocha: 0,93 km2 - 93 ha - 7,60%
- Plocha zastavané nádvoria: 4,92 km2 - 492 ha - 40,28%
- Plocha ostatná: 5,22 km2 - 522 ha - 42,69%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 8570 8421 8392 8421 8415 8395 8372 8280 8264 8229 8177
Ženy 9107 8937 8925 8896 8871 8829 8819 8765 8722 8695 8662
Spolu 17677 17358 17317 17317 17286 17224 17191 17045 16986 16924 16839
 
Muži % 48,48% 48,51% 48,46% 48,63% 48,68% 48,74% 48,70% 48,58% 48,65% 48,62% 48,56%
Ženy % 51,52% 51,49% 51,54% 51,37% 51,32% 51,26% 51,30% 51,42% 51,35% 51,38% 51,44%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 77 68 94 86 71 90 89 82
Ženy - - - 66 62 55 85 79 73 75 64
Spolu 0 0 0 143 130 149 171 150 163 164 146

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 59 80 94 65 83 80 75 85
Ženy - - - 81 75 78 82 71 75 64 62
Spolu 0 0 0 140 155 172 147 154 155 139 147

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 -12 - 21 -12 10 14 -3
Ženy - - - -15 -13 -23 3 8 -2 11 2
Spolu 0 0 0 3 -25 -23 24 -4 8 25 -1

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1