HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kráľov Brod

Názov obce: Kráľov Brod
Kód obce: 503878
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 112 m n.m.
ERB Obce Kráľov Brod

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 49 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,67 km2 - 2367 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 21,30 km2 2130 ha - 90%
- Pôda orná: 20,66 km2 - 2066 ha - 96,99%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,01%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 1,43%
   Ovocné sady: 0,28 km2 - 28 ha - 1,29%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 0,28%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,36 km2 - 236 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,23 km2 - 23 ha - 9,81%
- Vodná plocha: 0,67 km2 - 67 ha - 28,54%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,36 km2 - 136 ha - 57,73%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 3,91%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 565 569 568 556 557 555 553 560 562 554 563
Ženy 617 619 626 620 610 610 597 590 587 581 584
Spolu 1182 1188 1194 1176 1167 1165 1150 1150 1149 1135 1147
 
Muži % 47,80% 47,90% 47,57% 47,28% 47,73% 47,64% 48,09% 48,70% 48,91% 48,81% 49,08%
Ženy % 52,20% 52,10% 52,43% 52,72% 52,27% 52,36% 51,91% 51,30% 51,09% 51,19% 50,92%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 8 3 8 4 6 4 1
Ženy - - - 8 2 3 4 4 1 2 6
Spolu 0 0 0 10 10 6 12 8 7 6 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 9 5 11 8 4 10 4
Ženy - - - 6 4 4 13 10 3 7 9
Spolu 0 0 0 13 13 9 24 18 7 17 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -1 -2 -3 -4 2 -6 -3
Ženy - - - 2 -2 -1 -9 -6 -2 -5 -3
Spolu 0 0 0 -3 -3 -3 -12 -10 0 -11 -6

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1