HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrubý Šúr

Názov obce: Hrubý Šúr
Kód obce: 503801
Názov okresu: Senec Kód okresu: 108
Názov kraja: Bratislavský kraj Kód kraja: 100

Nadmorská výška: 124 m n.m.
ERB Obce Hrubý Šúr

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 108 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,21 km2 - 621 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,82 km2 482 ha - 78%
- Pôda orná: 4,56 km2 - 456 ha - 94,50%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,21%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 3,37%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,60%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 1,32%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,38 km2 - 138 ha - 22%
- Lesný pozemok: 0,53 km2 - 53 ha - 38,41%
- Vodná plocha: 0,27 km2 - 27 ha - 19,60%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,42 km2 - 42 ha - 30,47%
- Plocha ostatná: 0,16 km2 - 16 ha - 11,53%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 313 317 318 319 319 325 325 331 337 355 369
Ženy 316 318 327 327 328 331 333 341 352 373 377
Spolu 629 635 645 646 647 656 658 672 689 728 746
 
Muži % 49,76% 49,92% 49,30% 49,38% 49,30% 49,54% 49,39% 49,26% 48,91% 48,76% 49,46%
Ženy % 50,24% 50,08% 50,70% 50,62% 50,70% 50,46% 50,61% 50,74% 51,09% 51,24% 50,54%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 8 4 5 3 3 7 7
Ženy - - - 4 5 2 4 2 6 4 2
Spolu 0 0 0 7 13 6 9 5 9 11 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 6 3 4 6 4 6 4
Ženy - - - 3 - 2 4 3 4 3 7
Spolu 0 0 0 6 6 5 8 9 8 9 11

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 1 1 -3 -1 1 3
Ženy - - - 1 5 - - -1 2 1 -5
Spolu 0 0 0 1 7 1 1 -4 1 2 -2

Senec

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1