HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čierny Brod

Názov obce: Čierny Brod
Kód obce: 503703
Názov okresu: Galanta Kód okresu: 202
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 118 m n.m.
ERB Obce Čierny Brod

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 88 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,70 km2 - 1770 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,15 km2 1515 ha - 86%
- Pôda orná: 14,76 km2 - 1476 ha - 97,42%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,28 km2 - 28 ha - 1,86%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,03%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,10 km2 - 10 ha - 0,69%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,55 km2 - 255 ha - 14%
- Lesný pozemok: 0,23 km2 - 23 ha - 9,15%
- Vodná plocha: 0,71 km2 - 71 ha - 27,69%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,94 km2 - 94 ha - 36,80%
- Plocha ostatná: 0,67 km2 - 67 ha - 26,37%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 765 752 746 764 776 767 775 790 794 800 806
Ženy 801 770 769 778 783 787 784 787 794 792 796
Spolu 1566 1522 1515 1542 1559 1554 1559 1577 1588 1592 1602
 
Muži % 48,85% 49,41% 49,24% 49,55% 49,78% 49,36% 49,71% 50,10% 50,00% 50,25% 50,31%
Ženy % 51,15% 50,59% 50,76% 50,45% 50,22% 50,64% 50,29% 49,90% 50,00% 49,75% 49,69%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 10 4 8 12 7 13 11
Ženy - - - 5 3 3 3 7 8 5 8
Spolu 0 0 0 11 13 7 11 19 15 18 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 8 14 6 12 8 9 12
Ženy - - - 6 6 11 10 6 11 11 9
Spolu 0 0 0 15 14 25 16 18 19 20 21

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 2 -10 2 - -1 4 -1
Ženy - - - -1 -3 -8 -7 1 -3 -6 -1
Spolu 0 0 0 -4 -1 -18 -5 1 -4 -2 -2

Galanta

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1