HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Strekov

Názov obce: Strekov
Kód obce: 503550
Názov okresu: Nové Zámky Kód okresu: 404
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 140 m n.m.
ERB Obce Strekov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 53 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 41,05 km2 - 4105 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 34,18 km2 3418 ha - 83%
- Pôda orná: 31,00 km2 - 3100 ha - 90,68%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 1,91 km2 - 191 ha - 5,58%
   Záhrady: 0,39 km2 - 39 ha - 1,13%
   Ovocné sady: 0,20 km2 - 20 ha - 0,58%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,69 km2 - 69 ha - 2,03%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,87 km2 - 687 ha - 17%
- Lesný pozemok: 3,01 km2 - 301 ha - 43,84%
- Vodná plocha: 1,20 km2 - 120 ha - 17,53%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,31 km2 - 231 ha - 33,67%
- Plocha ostatná: 0,34 km2 - 34 ha - 4,96%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1079 1066 1052 1057 1054 1050 1034 1026 999 981 979
Ženy 1172 1168 1161 1164 1162 1151 1132 1130 1116 1102 1093
Spolu 2251 2234 2213 2221 2216 2201 2166 2156 2115 2083 2072
 
Muži % 47,93% 47,72% 47,54% 47,59% 47,56% 47,71% 47,74% 47,59% 47,23% 47,10% 47,25%
Ženy % 52,07% 52,28% 52,46% 52,41% 52,44% 52,29% 52,26% 52,41% 52,77% 52,90% 52,75%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 9 6 3 8 8 7 9
Ženy - - - 11 7 6 4 6 4 10 10
Spolu 0 0 0 20 16 12 7 14 12 17 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 18 16 16 19 25 21 15
Ženy - - - 14 10 16 19 13 14 17 25
Spolu 0 0 0 27 28 32 35 32 39 38 40

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -9 -10 -13 -11 -17 -14 -6
Ženy - - - -3 -3 -10 -15 -7 -10 -7 -15
Spolu 0 0 0 -7 -12 -20 -28 -18 -27 -21 -21

Nové Zámky

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1