HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jatov

Názov obce: Jatov
Kód obce: 503223
Názov okresu: Nové Zámky Kód okresu: 404
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 115 m n.m.
ERB Obce Jatov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 42 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,66 km2 - 1866 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,87 km2 1587 ha - 85%
- Pôda orná: 14,65 km2 - 1465 ha - 92,30%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,04%
   Záhrady: 0,68 km2 - 68 ha - 4,26%
   Ovocné sady: 0,07 km2 - 7 ha - 0,43%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,47 km2 - 47 ha - 2,96%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,78 km2 - 278 ha - 15%
- Lesný pozemok: 0,49 km2 - 49 ha - 17,49%
- Vodná plocha: 1,00 km2 - 100 ha - 35,79%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,15 km2 - 115 ha - 41,19%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 5,53%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 394 390 383 387 383 388 384 384 384 382 382
Ženy 408 404 399 400 401 401 397 391 393 392 395
Spolu 802 794 782 787 784 789 781 775 777 774 777
 
Muži % 49,13% 49,12% 48,98% 49,17% 48,85% 49,18% 49,17% 49,55% 49,42% 49,35% 49,16%
Ženy % 50,87% 50,88% 51,02% 50,83% 51,15% 50,82% 50,83% 50,45% 50,58% 50,65% 50,84%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 7 3 3 3 - 2 2
Ženy - - - 4 1 2 3 4 2 3 6
Spolu 0 0 0 7 8 5 6 7 2 5 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 7 4 8 8 8 2 1
Ženy - - - 6 7 8 5 7 9 6 3
Spolu 0 0 0 10 14 12 13 15 17 8 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - -1 -5 -5 -8 - 1
Ženy - - - -2 -6 -6 -2 -3 -7 -3 3
Spolu 0 0 0 -3 -6 -7 -7 -8 -15 -3 4

Nové Zámky

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1