HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hul

Názov obce: Hul
Kód obce: 503193
Názov okresu: Nové Zámky Kód okresu: 404
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 128 m n.m.
ERB Obce Hul

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 97 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,68 km2 - 1268 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,00 km2 1100 ha - 87%
- Pôda orná: 9,37 km2 - 937 ha - 85,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,63 km2 - 63 ha - 5,71%
   Záhrady: 0,43 km2 - 43 ha - 3,95%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,57 km2 - 57 ha - 5,21%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,68 km2 - 168 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,29 km2 - 29 ha - 17,19%
- Vodná plocha: 0,22 km2 - 22 ha - 12,95%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,97 km2 - 97 ha - 57,63%
- Plocha ostatná: 0,20 km2 - 20 ha - 12,22%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 609 577 583 585 578 580 577 573 576 585 600
Ženy 681 649 653 652 653 640 641 628 622 620 640
Spolu 1290 1226 1236 1237 1231 1220 1218 1201 1198 1205 1240
 
Muži % 47,21% 47,06% 47,17% 47,29% 46,95% 47,54% 47,37% 47,71% 48,08% 48,55% 48,39%
Ženy % 52,79% 52,94% 52,83% 52,71% 53,05% 52,46% 52,63% 52,29% 51,92% 51,45% 51,61%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 4 4 5 2 3 4 9
Ženy - - - 7 8 2 6 1 5 4 7
Spolu 0 0 0 13 12 6 11 3 8 8 16

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 15 9 8 3 9 1 13
Ženy - - - 10 12 5 8 13 9 10 8
Spolu 0 0 0 20 27 14 16 16 18 11 21

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -11 -5 -3 -1 -6 3 -4
Ženy - - - -3 -4 -3 -2 -12 -4 -6 -1
Spolu 0 0 0 -7 -15 -8 -5 -13 -10 -3 -5

Nové Zámky

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1