HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Černík

Názov obce: Černík
Kód obce: 503126
Názov okresu: Nové Zámky Kód okresu: 404
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 126 m n.m.
ERB Obce Černík

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 75 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,39 km2 - 1339 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,05 km2 905 ha - 68%
- Pôda orná: 6,82 km2 - 682 ha - 75,34%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 1,56 km2 - 156 ha - 17,19%
   Záhrady: 0,44 km2 - 44 ha - 4,86%
   Ovocné sady: 0,23 km2 - 23 ha - 2,52%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,01 km2 - 1 ha - 0,09%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,34 km2 - 434 ha - 32%
- Lesný pozemok: 3,05 km2 - 305 ha - 70,36%
- Vodná plocha: 0,30 km2 - 30 ha - 6,82%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,68 km2 - 68 ha - 15,65%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 7,17%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 495 500 502 494 493 495 498 502 504 512 509
Ženy 513 507 509 503 499 507 505 511 506 516 510
Spolu 1008 1007 1011 997 992 1002 1003 1013 1010 1028 1019
 
Muži % 49,11% 49,65% 49,65% 49,55% 49,70% 49,40% 49,65% 49,56% 49,90% 49,81% 49,95%
Ženy % 50,89% 50,35% 50,35% 50,45% 50,30% 50,60% 50,35% 50,44% 50,10% 50,19% 50,05%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 3 3 5 6 4 5 2
Ženy - - - 1 4 3 5 3 5 5 4
Spolu 0 0 0 8 7 6 10 9 9 10 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 8 9 3 8 11 6 5
Ženy - - - 6 6 3 10 6 10 3 7
Spolu 0 0 0 16 14 12 13 14 21 9 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -5 -6 2 -2 -7 -1 -3
Ženy - - - -5 -2 - -5 -3 -5 2 -3
Spolu 0 0 0 -8 -7 -6 -3 -5 -12 1 -6

Nové Zámky

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1