HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bardoňovo

Názov obce: Bardoňovo
Kód obce: 503053
Názov okresu: Nové Zámky Kód okresu: 404
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 193 m n.m.
ERB Obce Bardoňovo

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 36 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,81 km2 - 2381 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 20,41 km2 2041 ha - 86%
- Pôda orná: 15,54 km2 - 1554 ha - 76,10%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,46 km2 - 46 ha - 2,26%
   Záhrady: 0,47 km2 - 47 ha - 2,32%
   Ovocné sady: 1,74 km2 - 174 ha - 8,53%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,20 km2 - 220 ha - 10,79%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,40 km2 - 340 ha - 14%
- Lesný pozemok: 1,45 km2 - 145 ha - 42,66%
- Vodná plocha: 0,30 km2 - 30 ha - 8,74%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,24 km2 - 124 ha - 36,50%
- Plocha ostatná: 0,41 km2 - 41 ha - 12,10%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 487 488 485 487 486 481 486 496 469 462 454
Ženy 394 400 397 396 390 378 371 373 354 351 348
Spolu 881 888 882 883 876 859 857 869 823 813 802
 
Muži % 55,28% 54,95% 54,99% 55,15% 55,48% 56,00% 56,71% 57,08% 56,99% 56,83% 56,61%
Ženy % 44,72% 45,05% 45,01% 44,85% 44,52% 44,00% 43,29% 42,92% 43,01% 43,17% 43,39%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 1 8 2 3 3 2
Ženy - - - 4 4 - 3 1 - 1 2
Spolu 0 0 0 7 7 1 11 3 3 4 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 9 9 11 3 15 14 8
Ženy - - - 8 6 6 6 6 3 7 6
Spolu 0 0 0 16 15 15 17 9 18 21 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -6 -8 -3 -1 -12 -11 -6
Ženy - - - -4 -2 -6 -3 -5 -3 -6 -4
Spolu 0 0 0 -9 -8 -14 -6 -6 -15 -17 -10

Nové Zámky

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1