HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hontianska Vrbica

Názov obce: Hontianska Vrbica
Kód obce: 502251
Názov okresu: Levice Kód okresu: 402
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 159 m n.m.
ERB Obce Hontianska Vrbica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 24 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,85 km2 - 2385 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 18,48 km2 1848 ha - 77%
- Pôda orná: 16,28 km2 - 1628 ha - 88,09%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,11 km2 - 11 ha - 0,61%
   Záhrady: 0,21 km2 - 21 ha - 1,14%
   Ovocné sady: 0,05 km2 - 5 ha - 0,26%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,83 km2 - 183 ha - 9,91%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,37 km2 - 537 ha - 23%
- Lesný pozemok: 3,99 km2 - 399 ha - 74,26%
- Vodná plocha: 0,28 km2 - 28 ha - 5,22%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,01 km2 - 101 ha - 18,84%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 1,68%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 285 278 269 263 271 276 283 279 277 272 269
Ženy 306 290 281 277 282 290 289 291 291 297 295
Spolu 591 568 550 540 553 566 572 570 568 569 564
 
Muži % 48,22% 48,94% 48,91% 48,70% 49,01% 48,76% 49,48% 48,95% 48,77% 47,80% 47,70%
Ženy % 51,78% 51,06% 51,09% 51,30% 50,99% 51,24% 50,52% 51,05% 51,23% 52,20% 52,30%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 3 4 2 2 2 4
Ženy - - - 4 3 - 2 6 2 6 5
Spolu 0 0 0 5 6 3 6 8 4 8 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 3 5 7 9 6 4
Ženy - - - 3 4 3 4 4 8 1 5
Spolu 0 0 0 6 8 6 9 11 17 7 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 - -1 -5 -7 -4 -
Ženy - - - 1 -1 -3 -2 2 -6 5 -
Spolu 0 0 0 -1 -2 -3 -3 -3 -13 1 0

Levice

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1