HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čaka

Názov obce: Čaka
Kód obce: 502120
Názov okresu: Levice Kód okresu: 402
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 179 m n.m.
ERB Obce Čaka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 97 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,07 km2 - 907 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,69 km2 669 ha - 74%
- Pôda orná: 6,04 km2 - 604 ha - 90,32%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,24 km2 - 24 ha - 3,55%
   Záhrady: 0,32 km2 - 32 ha - 4,79%
   Ovocné sady: 0,07 km2 - 7 ha - 1,03%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,02 km2 - 2 ha - 0,30%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,38 km2 - 238 ha - 26%
- Lesný pozemok: 1,44 km2 - 144 ha - 60,34%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 2,52%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,74 km2 - 74 ha - 31,02%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 6,13%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 429 436 428 424 414 416 413 411 406 397 392
Ženy 472 487 478 462 456 454 456 456 449 450 445
Spolu 901 923 906 886 870 870 869 867 855 847 837
 
Muži % 47,61% 47,24% 47,24% 47,86% 47,59% 47,82% 47,53% 47,40% 47,49% 46,87% 46,83%
Ženy % 52,39% 52,76% 52,76% 52,14% 52,41% 52,18% 52,47% 52,60% 52,51% 53,13% 53,17%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 3 3 3 1 3 1
Ženy - - - 2 5 6 5 5 3 5 4
Spolu 0 0 0 6 7 9 8 8 4 8 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 8 3 6 10 5 10 2
Ženy - - - 6 12 7 5 5 6 4 7
Spolu 0 0 0 10 20 10 11 15 11 14 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -6 - -3 -7 -4 -7 -1
Ženy - - - -4 -7 -1 - - -3 1 -3
Spolu 0 0 0 -4 -13 -1 -3 -7 -7 -6 -4

Levice

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1