HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Beša

Názov obce: Beša
Kód obce: 502065
Názov okresu: Levice Kód okresu: 402
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 164 m n.m.
ERB Obce Beša

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 90 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,28 km2 - 728 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,48 km2 648 ha - 89%
- Pôda orná: 5,07 km2 - 507 ha - 78,24%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,08 km2 - 8 ha - 1,30%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 4,57%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,03 km2 - 103 ha - 15,89%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,80 km2 - 80 ha - 11%
- Lesný pozemok: 0,04 km2 - 4 ha - 5,37%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 6,10%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,65 km2 - 65 ha - 80,36%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 8,17%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 315 324 321 317 317 312 309 305 303 305 313
Ženy 341 343 341 351 349 350 344 338 330 327 321
Spolu 656 667 662 668 666 662 653 643 633 632 634
 
Muži % 48,02% 48,58% 48,49% 47,46% 47,60% 47,13% 47,32% 47,43% 47,87% 48,26% 49,37%
Ženy % 51,98% 51,42% 51,51% 52,54% 52,40% 52,87% 52,68% 52,57% 52,13% 51,74% 50,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 4 1 2 3 6 3
Ženy - - - 7 4 4 4 1 3 2 4
Spolu 0 0 0 9 7 8 5 3 6 8 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 8 2 8 9 8 6 2
Ženy - - - 3 6 6 6 6 7 6 7
Spolu 0 0 0 9 14 8 14 15 15 12 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -5 2 -7 -7 -5 - 1
Ženy - - - 4 -2 -2 -2 -5 -4 -4 -3
Spolu 0 0 0 0 -7 0 -9 -12 -9 -4 -2

Levice

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1