HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horný Bar

Názov obce: Horný Bar
Kód obce: 501603
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 120 m n.m.
ERB Obce Horný Bar

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 101 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,78 km2 - 1178 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,96 km2 796 ha - 68%
- Pôda orná: 7,34 km2 - 734 ha - 92,25%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,38 km2 - 38 ha - 4,78%
   Ovocné sady: 0,18 km2 - 18 ha - 2,22%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,06 km2 - 6 ha - 0,76%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,82 km2 - 382 ha - 32%
- Lesný pozemok: 0,21 km2 - 21 ha - 5,45%
- Vodná plocha: 1,54 km2 - 154 ha - 40,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,81 km2 - 81 ha - 21,32%
- Plocha ostatná: 1,26 km2 - 126 ha - 32,93%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 504 531 530 611 635 658 683 690 677 676 680
Ženy 524 559 559 568 573 575 577 575 576 575 594
Spolu 1028 1090 1089 1179 1208 1233 1260 1265 1253 1251 1274
 
Muži % 49,03% 48,72% 48,67% 51,82% 52,57% 53,37% 54,21% 54,55% 54,03% 54,04% 53,38%
Ženy % 50,97% 51,28% 51,33% 48,18% 47,43% 46,63% 45,79% 45,45% 45,97% 45,96% 46,62%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 5 2 12 5 3 4 6
Ženy - - - 4 4 4 2 2 11 4 9
Spolu 0 0 0 5 9 6 14 7 14 8 15

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 12 5 15 9 8 8 8
Ženy - - - 3 8 3 7 5 7 8 2
Spolu 0 0 0 8 20 8 22 14 15 16 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -7 -3 -3 -4 -5 -4 -2
Ženy - - - 1 -4 1 -5 -3 4 -4 7
Spolu 0 0 0 -3 -11 -2 -8 -7 -1 -8 5

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1