HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horná Potôň

Názov obce: Horná Potôň
Kód obce: 501590
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 123 m n.m.
ERB Obce Horná Potôň

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 65 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 28,37 km2 - 2837 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 24,72 km2 2472 ha - 87%
- Pôda orná: 23,32 km2 - 2332 ha - 94,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,42 km2 - 42 ha - 1,71%
   Záhrady: 0,38 km2 - 38 ha - 1,54%
   Ovocné sady: 0,46 km2 - 46 ha - 1,87%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,14 km2 - 14 ha - 0,55%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,65 km2 - 365 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,65 km2 - 65 ha - 17,76%
- Vodná plocha: 0,83 km2 - 83 ha - 22,76%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,31 km2 - 131 ha - 35,86%
- Plocha ostatná: 0,86 km2 - 86 ha - 23,63%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 941 927 932 812 850 872 882 902 912 926 942
Ženy 946 946 961 869 912 937 953 966 955 965 975
Spolu 1887 1873 1893 1681 1762 1809 1835 1868 1867 1891 1917
 
Muži % 49,87% 49,49% 49,23% 48,30% 48,24% 48,20% 48,07% 48,29% 48,85% 48,97% 49,14%
Ženy % 50,13% 50,51% 50,77% 51,70% 51,76% 51,80% 51,93% 51,71% 51,15% 51,03% 50,86%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 5 5 5 9 11 12 6
Ženy - - - 6 11 5 9 6 7 6 5
Spolu 0 0 0 12 16 10 14 15 18 18 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 5 10 12 14 7 8 9
Ženy - - - 9 6 5 6 9 11 3 7
Spolu 0 0 0 19 11 15 18 23 18 11 16

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 - -5 -7 -5 4 4 -3
Ženy - - - -3 5 - 3 -3 -4 3 -2
Spolu 0 0 0 -7 5 -5 -4 -8 0 7 -5

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1