HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Holice

Názov obce: Holice
Kód obce: 501581
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 120 m n.m.
ERB Obce Holice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 80 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,21 km2 - 2321 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 20,25 km2 2025 ha - 87%
- Pôda orná: 18,95 km2 - 1895 ha - 93,57%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,03 km2 - 3 ha - 0,16%
   Záhrady: 0,84 km2 - 84 ha - 4,13%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,03%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,43 km2 - 43 ha - 2,11%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,96 km2 - 296 ha - 13%
- Lesný pozemok: 0,61 km2 - 61 ha - 20,62%
- Vodná plocha: 0,34 km2 - 34 ha - 11,46%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,54 km2 - 154 ha - 52,17%
- Plocha ostatná: 0,47 km2 - 47 ha - 15,75%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 868 866 879 876 873 878 877 890 900 909 923
Ženy 939 946 946 946 952 954 965 983 989 1007 1006
Spolu 1807 1812 1825 1822 1825 1832 1842 1873 1889 1916 1929
 
Muži % 48,04% 47,79% 48,16% 48,08% 47,84% 47,93% 47,61% 47,52% 47,64% 47,44% 47,85%
Ženy % 51,96% 52,21% 51,84% 51,92% 52,16% 52,07% 52,39% 52,48% 52,36% 52,56% 52,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 4 8 10 8 5 6 10
Ženy - - - 7 6 4 7 9 7 9 4
Spolu 0 0 0 20 10 12 17 17 12 15 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 12 7 11 8 8 13 4
Ženy - - - 9 10 9 5 9 8 11 8
Spolu 0 0 0 25 22 16 16 17 16 24 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -8 1 -1 - -3 -7 6
Ženy - - - -2 -4 -5 2 - -1 -2 -4
Spolu 0 0 0 -5 -12 -4 1 0 -4 -9 2

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1