HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čiližská Radvaň

Názov obce: Čiližská Radvaň
Kód obce: 501531
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 110 m n.m.
ERB Obce Čiližská Radvaň

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 58 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 21,41 km2 - 2141 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 17,40 km2 1740 ha - 81%
- Pôda orná: 16,18 km2 - 1618 ha - 93,03%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,02%
   Záhrady: 0,29 km2 - 29 ha - 1,65%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,10%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,90 km2 - 90 ha - 5,19%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,02 km2 - 402 ha - 19%
- Lesný pozemok: 0,51 km2 - 51 ha - 12,64%
- Vodná plocha: 2,10 km2 - 210 ha - 52,21%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,14 km2 - 114 ha - 28,35%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 6,80%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 609 609 618 629 631 622 622 617 608 621 619
Ženy 581 611 616 634 646 636 651 648 640 639 635
Spolu 1190 1220 1234 1263 1277 1258 1273 1265 1248 1260 1254
 
Muži % 51,18% 49,92% 50,08% 49,80% 49,41% 49,44% 48,86% 48,77% 48,72% 49,29% 49,36%
Ženy % 48,82% 50,08% 49,92% 50,20% 50,59% 50,56% 51,14% 51,23% 51,28% 50,71% 50,64%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 7 5 7 4 2 8 3
Ženy - - - 10 4 6 8 6 6 3 5
Spolu 0 0 0 17 11 11 15 10 8 11 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 6 8 6 9 1 5
Ženy - - - 4 4 2 3 6 8 3 7
Spolu 0 0 0 9 10 8 11 12 17 4 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 -1 -1 -2 -7 7 -2
Ženy - - - 6 - 4 5 - -2 - -2
Spolu 0 0 0 8 1 3 4 -2 -9 7 -4

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1