HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Blahová

Názov obce: Blahová
Kód obce: 501484
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200

Nadmorská výška: 118 m n.m.
ERB Obce Blahová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 33 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,38 km2 - 1138 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,41 km2 941 ha - 83%
- Pôda orná: 8,68 km2 - 868 ha - 92,26%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,04 km2 - 4 ha - 0,39%
   Záhrady: 0,21 km2 - 21 ha - 2,23%
   Ovocné sady: 0,45 km2 - 45 ha - 4,83%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,03 km2 - 3 ha - 0,29%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,97 km2 - 197 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,73 km2 - 73 ha - 36,87%
- Vodná plocha: 0,42 km2 - 42 ha - 21,50%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,42 km2 - 42 ha - 21,24%
- Plocha ostatná: 0,40 km2 - 40 ha - 20,39%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 198 191 191 186 188 195 199 198 196 196 196
Ženy 172 176 174 176 173 183 183 177 175 175 171
Spolu 370 367 365 362 361 378 382 375 371 371 367
 
Muži % 53,51% 52,04% 52,33% 51,38% 52,08% 51,59% 52,09% 52,80% 52,83% 52,83% 53,41%
Ženy % 46,49% 47,96% 47,67% 48,62% 47,92% 48,41% 47,91% 47,20% 47,17% 47,17% 46,59%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 2 2 2 3 2 1
Ženy - - - 1 2 - 1 - 1 1 1
Spolu 0 0 0 1 4 2 3 2 4 3 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 - 2 2 3 6 3 1
Ženy - - - - - - 2 5 2 1 2
Spolu 0 0 0 4 0 2 4 8 8 4 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 2 - - -1 -3 -1 -
Ženy - - - 1 2 - -1 -5 -1 - -1
Spolu 0 0 0 -3 4 0 -1 -6 -4 -1 -1

Dunajská Streda

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1