HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Klížska Nemá

Názov obce: Klížska Nemá
Kód obce: 501191
Názov okresu: Komárno Kód okresu: 401
Názov kraja: Nitriansky kraj Kód kraja: 400

Nadmorská výška: 111 m n.m.
ERB Obce Klížska Nemá

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 43 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,95 km2 - 1195 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,88 km2 788 ha - 66%
- Pôda orná: 7,47 km2 - 747 ha - 94,78%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,06%
   Záhrady: 0,13 km2 - 13 ha - 1,61%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,28 km2 - 28 ha - 3,55%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,08 km2 - 408 ha - 34%
- Lesný pozemok: 1,00 km2 - 100 ha - 24,60%
- Vodná plocha: 1,94 km2 - 194 ha - 47,69%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,58 km2 - 58 ha - 14,16%
- Plocha ostatná: 0,55 km2 - 55 ha - 13,55%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 275 305 302 285 288 274 276 296 297 291 111
Ženy 250 273 269 260 258 247 241 252 252 251 103
Spolu 525 578 571 545 546 521 517 548 549 542 214
 
Muži % 52,38% 52,77% 52,89% 52,29% 52,75% 52,59% 53,38% 54,01% 54,10% 53,69% 51,87%
Ženy % 47,62% 47,23% 47,11% 47,71% 47,25% 47,41% 46,62% 45,99% 45,90% 46,31% 48,13%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 4 4 1 1 3 6
Ženy - - - 3 3 - 1 4 - 1 -
Spolu 0 0 0 3 5 4 5 5 1 4 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 6 10 5 8 8 7 9
Ženy - - - 13 8 5 3 5 8 3 7
Spolu 0 0 0 30 14 15 8 13 16 10 16

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -17 -4 -6 -1 -7 -7 -4 -3
Ženy - - - -10 -5 -5 -2 -1 -8 -2 -7
Spolu 0 0 0 -27 -9 -11 -3 -8 -15 -6 -10

Komárno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1